thấy mọi người vất vả kiếm link quá mình cập nhật link tải IOS 7 beta tại đây, anh em hứng lên cứ lên nhé.
iOS 7 Beta 1 Download Links (Direct links from Mega):
iPhone 5 ( A1428 ) : [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] ; *[Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
iPhone 5 ( A1429 ) : [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] ; [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] hoạc [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
iPhone 4s : [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] ; [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ][Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] hoạc [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
Phone 4 ( GSM Rev A ) : [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] ; [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
iPhone 4 ( GSM ) : [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] ; [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
iPhone 4 ( CDMA ) : [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] ; [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]


Hướng Dẫn :


1. Đầu tiên các bạn nên Back up lại tất cả dữ liệu cá nhân trên thiết bị.

2. Download link iOS 7 beta 1 trên cho các thiết bị tương ứng

3. Thực hiện Restore lại FW dĩ nhiên là FW cao nhất hiện nay, iPhone 5 là 6.1.4, iPhone 4S và 4 là 6.1.3.

4. Thực hiện update lên iOS 7 beta bằng cách mở iTunes nhấn Shift+ Check for Update, sau đó trỏ tới iOS 7 beta vừa download bên trên, quá trình Up tự động diển ra, sau khi kết thúc thiết bị khởi động lại và vào được màn hình luôn không đòi hỏi tài khoản phát triển để kích hoạt.
applervn

Xem thêm các chủ đề tương tự: