hầu như các bạn đều gặp tình trạng chung sau khi dùng sim ghép mà máy không jbu dc. thì điều dĩ nhiên các bạn phải đổi đầu sdt thaanhf +84 thì mới hiện danh bạ dc. nhưng nay có 1 mẹo nhỏ. bạn vào cài đặt> điện thoại> my number sủa thành +84 reset lại máy và hưởng thụ

fix 3G cho lcok 4s 5: vào safari sreach unlockkit. chon cài đặt . chọn mạng đang dùng. sau đó reboot lại máy. có 3G ngay lập tức.

Xem thêm các chủ đề tương tự: