Với android bạn không thể chọn nhạc chuông bằng cách duyệt tập tin như những điện thoại thông thường mà bạn chỉ được chọn từ danh sách sẵn có. Cách đơn giản sau đây sẽ giúp bạn đưa những nhạc chuông, tin nhắn, âm báo thức yêu thích vào danh sách đó

Bạn có thể thao tác bằng máy tính hoặc bằng điện thoại. Bài viết của mình sử dụng máy tính + đầu đọc thẻ

Trên thư mục gốc của thẻ nhớ tạo thư mục theo cấu trúc sau

sdcard
------|_ media
---------------|_audio
-----------------------|_alarms
-----------------------|_notifications
-----------------------|_ringtones

Trong đó:
- Những file nhạc Âm báo thức thì bạn copy vào thư mục media\audio\alarms
- Những Âm báo tin nhắn, e-mail thì bạn copy vào thư mục media\audio\notifications
- Những Nhạc chuông thì bạn copy vào thư mục media\audio\ringtones

Sau khi thao tác xong bạn có thể gắn thẻ nhớ trở lại điện thoại và vào Cài đặt > Âm thanh để chọn Nhạc chuông, Âm báo, Âm báo thức nhé!

Xem thêm các chủ đề tương tự: