Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: [Tổng hợp] Rom Ship Cho HTC HD7

 1. #1
  Lumia's Avatar

  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Thành viên thứ
  36
  Đang ở
  System32
  Bài viết
  1.864

  [Tổng hợp] Rom Ship Cho HTC HD7

  Mình xin tổng hợp rom ship cho máy HTC HD7 tại bài này cho những bạn nào cần tải về dùng. Cách nhận biết rom nào đúng là rom Ship cho máy bạn các bạn làm như sau: Các bạn vào Setting--> About--> xem cái Firmware Version, xem 3 số cuối của dãy số đó.

  Các bạn xem bài hướng dẫn up rom cho các máy HTC [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ].


  STT TÊN KHU VỰC MÃ ROM (...) LINK TẢI
  1 HTC HD7_ASIA (707)
  2 HTC HD7_Asia-SEA (728)
  3 HTC HD7_T-MOBILE (531)
  4 HTC HD7_O2 UK (206)
  5 HTC HD7_EU (401)
  6 HTC HD7_Telstra (841)
  7 HTC HD7_O2_DE (207)
  8 HTC HD7S_AT&T (502)
  winphoneviet  Windows Phone 7 Shipped ROMs (Pre-NoDo)
  Asia SEA 1.54.728.01 HTC HD7 T9292 7.0.7004.0 2250.09.15401.728 5.51.09.29_22.32.50.10U 1.54.2250.0(112696) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  Asia WWE 1.23.707.01 HTC HD7 T9292 7.0.7004.0 2250.09.12301.707 5.51.09.06a_22.30.50.09U 1.23.2250.0(111747) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  Asia WWE 1.57.707.02 HTC HD7 T9292 7.0.7004.0 2250.09.15702.707 5.52.09.16_22.33a.50.10U 1.57.2250.0(113571) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  BellMobility WWE 2.16.666.02 HTC HD7 T9295 7.0.7004.0 2250.10.21602.666 5.64.09.11a_22.40.50.15U 2.16.2250.0(117476) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  Europe 1.16.401.01 HTC HD7 T9292 7.0.7004.0 2250.09.11601.401 5.51.09.06a_22.30.50.09U 1.16.2250.0(110866) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  Europe 1.54.401.01 HTC HD7 T9292 7.0.7004.0 2250.09.15401.401 5.51.09.29_22.32.50.10U 1.54.2250.0(112696) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  Europe 1.60.401.01 HTC HD7 T9292 7.0.7004.0 2250.09.16001.401 5.52.09.16_22.33a.50.10U 1.60.2250.0(114364) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  O2 DE 1.14.207.01 HTC HD7 T9292 7.0.7004.0 2250.09.11401.207 5.51.09.06a_22.30.50.09U 1.14.2250.0(110422) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  O2 DE 1.61.207.01 HTC HD7 T9292 7.0.7004.0 2250.09.16101.207 5.52.09.16_22.33a.50.10U 1.61.2250.0(114451) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  O2 UK 1.19.206.01 HTC HD7 T9292 7.0.7004.0 2250.09.11901.206 5.51.09.06a_22.30.50.09U 1.19.2250.0(111297) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  O2 UK 1.68.206.03 HTC HD7 T9292 7.0.7004.0 2250.09.16803.206 5.63.09.13_3a_22.36.50.15U 1.68.2250.0(117041) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  TIM IT 1.64.901.03 HTC HD7 7.0.7004.0 2250.09.16403.901 5.63.09.13_3a_22.36.50.15U 1.64.2250.0(116289) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  TMOUS 1.18.531.01 HTC HD7 7.0.7004.0 2250.09.11801.531 5.51.09.11a_22.31.50.09U 1.18.2250.0(111116) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  TMOUS 1.20.531.01 HTC HD7 7.0.7004.0 2250.09.12001.531 5.51.09.11a_22.31.50.09U 1.20.2250.0(111584) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  TMOUS 1.54.531.02 HTC HD7 7.0.7004.0 2250.09.15402.531 5.51T.09.29a_22.32.50.10U 1.54.2250.0(112696) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  Windows Phone 7 Shipped ROMs (NoDo)
  AT&T 3.03.502.04 HTC HD7 T9295 7.0.7390.0 2250.21.30304.502 5.66.09.09a_22.46.50.21U 3.3.2250.0(120323) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  Europe 1.69.401.01 HTC HD7 T9292 7.0.7389.0 2250.09.16901.401 5.54.09.21_22.33b.50.10U 1.69.2250.0(117833) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  O2 DE 3.04.207.01 HTC HD7 T9292 7.0.7390.0 2250.21.30401.207 5.66.09.21a_22.48.50.21U 3.4.2250.0(121027) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  O2 UK 3.04.206.01 HTC HD7 T9292 7.0.7390.0 2250.21.30401.206 5.66.09.21a_22.48.50.21U 3.4.2250.0(121027) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  Telstra 2.20.841.02 HTC HD7 T9296 7.0.7389.0 2250.10.22002.841 5.65.09.11_22.44.50.15U 2.20.2250.0(118798) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  TIM IT 1.70.901.02 HTC HD7 7.0.7389.0 2250.09.17002.901 5.64.09.27a_22.43.50.15U 1.70.2250.0(118122) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  TMOUS 3.01.531.02 HTC HD7 7.0.7392.0 2250.21.30102.531 5.65.09.25a_22.45.50.21U 3.1.2250.0(119314) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  Windows Phone 7.5 Shipped ROMs (Mango)
  Asia SEA 4.05.728.01 HTC HD7 T9292 7.10.7720.68 2250.21.40501.728 5.69.09.29a_22.50.50.21U 4.05.2250.0(129185) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  AT&T 4.05.502.05 HTC HD7 T9295 7.10.7720.68 2250.21.40505.502 5.69.09.29a_22.50.50.21H 4.5.2250.0(129185) N/A N/A
  Europe 4.05.401.02 HTC HD7 T9292 7.10.7720.68 2250.21.40502.401 5.69.09.29a_22.50.50.21U 4.5.2250.0(129185) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  O2 UK 4.05.206.01 HTC HD7 T9292 7.10.7720.68 2250.21.40501.206 5.69.09.29a_22.50.50.21 4.5.2250.0(?) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  TMOUS 4.05.531.03 HTC HD7 7.10.7720.68 2250.21.40503.531 5.69.09.29a_22.50.50.21U 4.5.2250.0(129966) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  Windows Phone 7.5 Shipped ROMs (Mango with Internet Sharing)
  Europe 5.10.401.04 HTC HD7 T9292 7.10.7720.68 2250.21.51004.401 5.71.09.02a_22.51.50.21U 5.10.2250.0(132968) [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ] [Chỉ những thành viên đăng kỳ và kích hoạt mới thầy được link. ]
  O2 UK 5.10.206.02 HTC HD7 T9292 7.10.7720.68 2250.21.51003.206 5.71.09.02a_22.51.50.21U 5.10.2250.0(132274) N/A N/A
  TMOUS 5.10.531.04 HTC HD7 7.10.7720.68 2250.21.51004.531 5.71.09.02a_22.51.50.21U 5.10.2250.0(132968) N/A N/A

  Xem thêm các chủ đề tương tự:


 2. #2

  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Thành viên thứ
  347
  Bài viết
  1
  link die kết rồi làm sao mà down được đây

 3. #3
  Lumia's Avatar

  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Thành viên thứ
  36
  Đang ở
  System32
  Bài viết
  1.864
  Trích dẫn Gửi bởi nhenden090 Xem bài viết
  link die kết rồi làm sao mà down được đây
  Update link cho bạn rồi nhé

 4. #4
  Thánh TaKaChi Ơi !!!

  Kiểm Tra Xem Coá Rom 7.8 Cho Thằng Này Chưa ...

  Nhanh Nhá :">


 5. #5
  Lumia's Avatar

  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Thành viên thứ
  36
  Đang ở
  System32
  Bài viết
  1.864
  Trích dẫn Gửi bởi nohssiWi Xem bài viết
  Thánh TaKaChi Ơi !!!

  Kiểm Tra Xem Coá Rom 7.8 Cho Thằng Này Chưa ...

  Nhanh Nhá :">

  Vẫn chưa có chính thức nhé.

 6. #6
  Haiz ... Mình Đã Nói Là Không Có Rồi ... Thế Mà Khách Cứ Khăng Khăng Là Có ... Bó Tay Luôn

 7. #7
  Lumia's Avatar

  Ngày tham gia
  Aug 2012
  Thành viên thứ
  36
  Đang ở
  System32
  Bài viết
  1.864
  Trích dẫn Gửi bởi nohssiWi Xem bài viết
  Haiz ... Mình Đã Nói Là Không Có Rồi ... Thế Mà Khách Cứ Khăng Khăng Là Có ... Bó Tay Luôn
  Thì bảo a ấy đó là ROM Cook thôi.

 8. #8
  Rom Cook Thì Nói Làm Rỳ !!! Mà Làm Một Bài Hướng Dẫn Chạy Rom Cook Đi TaKeChi

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này