ID #1077

Để copy các file ghi âm từ iPhone ra máy tính trước hết bạn thực hiện kết nối iPhone với máy tính và khởi động ứng dụng iTunes lên (nếu chưa có iTunes bạn có thể download và cài đặt theo hướng dẫn tại đây) Bạn click vào biểu tượng iPhone trong mục DEVICE

Cách 1: Thông qua Itunes (máy không cần Jailbreak)

Để copy các file ghi âm từ iPhone ra máy tính trước hết bạn thực hiện kết nối iPhone với máy tính và khởi động ứng dụng iTunes lên (nếu chưa có iTunes bạn có thể download và cài đặt theo hướng dẫn tại đây)

Bạn click vào biểu tượng iPhone trong mục DEVICES của iTunes.

Đồng bộ iPhone với máy tính thông qua iTunes

Bạn chọn tiếp tab Music, và chọn Include voice memos trong mục Sync Music sau đó nhấn nút Sync

Đồng bộ file ghi âm từ iPhone vào máy tính

Một màn hình hiện lên thông báo iPhone của bạn đang được đồng bộ với máy tính

Đồng bộ iPhone với máy tính44" border="0" />

Màn hình tiếp theo thông báo các file ghi âm trên iPhone của bạn đang được copy từ iPhone vào máy tính

Copy file ghi âm từ iPhone sang máy tính44" border="0" />

Bạn chọn tới khi màn hình với thông báo iPhone sync is complete sau hiện ra

Đồng bộ iPhone hoàn tất44" border="0" />

Lúc này các file ghi âm trên iPhone của bạn đã được copy thành công vào máy tính và đặt tại thư mụcC:\Users\tên_user\Music\iTunes\iTunes Media\Voice Memos (VD: C:\Users\\Music\iTunes\iTunes Media\Voice Memos)

Các file ghi âm đã được copy từ iPhone qua máy tính thành công423" border="0" />

Như vậy quá trình copy file ghi âm từ iPhone vào máy tính đã hoàn tất, bạn có thể ngắt kết nối giữa iPhone và truy cập vào thư mục trên để nghe các bản ghi âm ngay trên máy tính của bạn.

 

Cách 2:Thông qua 1 trong các phần mềm như Itools,IFunbox...(máy phải được Jailbreak)

Vào đường dẫn FileSystem/var/mobile/Media/Recordings và copy các file ghi âm trực tiếp ra máy tính

 

Tag: -

Những nội dung liên quan:

Bạn có thể bình luận về bài này