ID #1093

Nêu cách cài tiếng Việt cho các máy HTC không có tiếng Việt:

Hướng dẫn khách hàng: download phần mềm morelocale 2 trên Google Play. Sau khi tải về và cài đặt thành công trên máy, chọn dòng Tiếng Việt trong danh sách các ngôn ngữ trong ứng dụng Morelocale2.

Tag: -

Những nội dung liên quan:

Bạn có thể bình luận về bài này