ID #1155

Kiểm tra mã cid và lifetime của dt Samsung và HTC chạy Android

Trên cửa sổ gọi điện nhập mã *#*#4636*#*# rồi chọn Usage statistics

Tag: cid, lifetime

Những nội dung liên quan:

Bạn có thể bình luận về bài này