ID #1161

Cách đưa ảnh từ máy tính vào iphone

Chép ảnh máy tính qua iphone:

Cách 1:

Kết nối Iphone với máy tính bằng cáp, bật iTunes lên và đợi nhận diện được Iphone của bạn. 

Chọn tab photos, check sync photo from : chọn thư mục chứa hình ảnh, check select  fordel và chọn thư mục cần chép nếu có nhiều thư mục, nhấn Apply. Itunes sẽ tự động chép ảnh vào iphone.

Cách 2:

Kết nối Iphone với máy tính bằng cáp, bật iTools lên và đợi nhận diện được Iphone của bạn. 

Cột bên trái, chọn mục Photos. Lúc này bảng bên phải sẽ hiện ra, các bạn có thể Import hình ảnh vào máy, hoặc cũng có thể kéo thả. 

Lưu ý : iTools 2012 beta chưa hỗ trợ iOS 6.0.

Tag: -

Những nội dung liên quan:

Bạn có thể bình luận về bài này

bình luận bởi Duy Tư:
rất hay
Tạo vào ngày: 2014-04-14 15:01